Blog

 

 

 

Správný výběr hračky pro dítě

Správný výběr hračky pro dítě

Hračky děti k životu potřebují. Zahlcovat však dětské pokojíčky spoustou hraček, panenek či autíček také není vhodné. Děti je nezvládají uklidit, ztratí o nich přehled a uprostřed té záplavy hraček se vlastně nudí.

Vybrat vhodnou hračku, odpovídající věku a dovednostem dítěte, není v dnešní době televizní reklamy a přeplněných obchodů vůbec jednoduché. Určitě nekupujte dětem hračky, které se líbí vám, sledujte své dítě, je důležité, abyste věděli, s čím si vaše dítě nejraději hraje. Zda si rádo kreslí nebo staví, jakou knížku si prohlíží, co nejraději sleduje v televizi. Hračka by měla být především motivující, vyvolávat u něj pocity, podporovat představivost a měla by odpovídat tomu, co vaše dítě baví.

Aby byly splněny všechny tyto požadavky, je nutné vybírat hračku vždy s ohledem na věk dítěte. Jednotlivá období vývoje dítěte vyžadují specifické hračky. Na trhu jsou hračky edukativní nebo pouze pro zábavu. Edukativní hračky pomáhají dětem poznat sami sebe a poskytují jim mnoho podnětů pro rozvoj.

Hra je základní komunikační prostředek dítěte s okolním světem. Stejně jako k lidem tak i k hračce si dítě vytváří vztah. Hračka by měla být výchovně podnětná, aby podporovala rozvoj myšlení a soustředění, měla by být přiměřená věku dítěte, ale hlavně jeho vývojovému stupni. Jen díky tomu bude rozvíjet motorické a pohybové schopnosti a základní smyslové vjemy. Měla by být nejen bezpečná, ale i hygienicky snadno udržovatelná a odolná vůči dětskému zacházení. Měla by rozvíjet dětskou fantazii a měla by splňovat estetické hledisko a rozvíjet dětské cítění.

Hračky ovlivňují život každého dítěte a měli by přinášet především radost a zábavu. Hračka by měla působit na rozvoj všech složek dětské osobnosti. Měla by podněcovat pohybový, smyslový, rozumový a citový vývoj dítěte. Dítě by si mělo díky hračce rozvíjet své společenské postoje a vytvářet si dobré návyky. Hračka by dále měla probouzet a rozvíjet dětskou fantazii.

V jednotlivých etapách vývoje dítěte musí mít hračka své specifické rysy. Dětská hra se vyvíjí v závislosti na vyspívání a výchově dítěte a od toho se odvíjejí i požadavky kladené na jednotlivé hračky.  Hračky jsou pro každé dítě nedílnou součástí dětství a jsou velmi důležité pro správný rozvoj, a to v každém vývojovém stupni. Jsou pro děti zdrojem zábavy i učení.

Vývojové etapy dítěte

 1. novorozenecké období – dítě ve věku do 1 měsíce po porodu. Dítě se přizpůsobuje podmínkám nového prostředí. V tomto období je pro dítě nejdůležitější osobní kontakt. Hračky, které se objevují v tomto období splňují spíše funkci dekorační.
 2. kojenecké období – první rok života dítěte. V této vývojové fázi se dítě učí vidět a rozeznávat předměty, jejich tvary a barvy. Rozvíjí se sluch a od něj se odvíjejí první náznaky řeči. Je důležité, aby měli co pozorovat, po čem se natahovat nebo co uchopovat.
 3. období batolete – od 1 do 3 let života dítěte. Dítě samostatně vstává, chodí, učí se mluvit, později sestavuje věty, vnímá hlas, zvuk. Zlepšuje se koordinace svalových pohybů a dochází k odstranění prostorové nejistoty dítěte. Batolata, ale i starší děti uvítají svého plyšového mazlíka.
 4. předškolní věk – od 3 let do 6 let. V této fázi je typický intenzivní rozvoj myšlení a fantazie. Dítě si osvojuje základní normy chování a ztotožňuje se s nimi, rády soutěží a učí se základům mnoha sportů. Dokáže se déle soustředit a navazuje sociální kontakty s vrstevníky (např. ve školce, na kroužcích, na písku). V tomto věku je hlavním programem dítěte hrát si. Často si hrají na profese – na doktora, na maminku, na tatínka, na policisty. V dalších letech dochází k výraznému rozvoji inteligence a logiky, prohlubuje se i estetická stránka osobnosti, kreativita, zdokonalují se nabyté dovednosti, pohybové a smyslové vlastnosti, jemná motorika, cit, zrak, sluch. Děti přicházejí na chuť technickým a konstrukčním aktivitám, sběratelství, chovatelství, modelářství. Dochází k projevům nadání a osobnostního zaměření.

 

Hračky vhodné pro jednotlivé vývojové etapy

Děti do 6 měsíců

Hračky, které se pohybují, vydávají zvuky a mají jasné barvy, závěsné hračky, hračky, které se dají cucat, mačkat, kousat. Přibližně od 8. týdne života začne dítě otevírat dlaň a hrát si s ní. Pro nejmenší děti jsou vhodná chrastítka a kousátka, která přitahují jejich pozornost. Díky nim se dítě vytváří spojení mezi tím, co vidí oči a co dělají ruce. Tyto hračky stimulují zrak a sluch.

 Děti 6-12 měsíců

Miminko ještě nemá vyvinutou jemnou motoriku, ideální jsou proto hračky, které si může prohlížet a také slyšet. Vhodné jsou závěsné kolotoče a hračky nad postýlku i na kočárek, hrazdičky, pískátka, měkké hračky, pohyblivé hračky, míčky, chrastítka, do kterých se dá bouchat, knížky z odolného materiálu s jednoduchými obrázky, plyšová zvířátka, jakékoliv hračky do vody, látkové kostky.

Děti 7–12 měsíců

Dítě již rozpoznává tvary, napodobuje zvuky, sedí, leze a začíná chodit. Vhodné jsou první dřevěné kostky, měkké míče, hadrové panenky, vkládačky, hračky na tahání a tlačení, pohyblivé hračky, ale také chodítko či hopsadlo, PRVNÍ DĚTSKÁ KNÍŽKA, ve které si všímá barev a obrázků. Můžete mu otáčet jednotlivé strany leporela a vyprávět příběh, který se na stránkách odehrává.

Děti 1-2 let

Míče, kočárky, tahací hračky, skluzavky, odstrkovala, koloběžky, šlapací auta. Dále hračky procvičující jemnou motoriku, zpevnění držení ruky a koordinaci obou rukou, např. puzzle s velkými dílky, vkládací kostky, dřevěná zvířátka, počítadla, soupravy na navlékání, mozaiky, hudební hračky – ne však s příliš hlasitým nebo agresivním zvukem, pastelky na čmárání, jednoduchá autíčka, skládanky ze dřeva, skládací a vkládací hračky, tahací hračky, třídící hračky - podle tvarů, barev, "zatloukací" hračky, hračky s kolečky, oblékací a koupací panenky, jednoduché hudební nástroje.

 Děti 2-4 let

Důležité je zařazení vhodných knih. Děti mají stále chuť učit se novým věcem, něco nového objevovat, napodobují svět dospělých. Radost jim udělají pohádkové knihy, encyklopedie a naučné knihy, dětské laptopy s individuálními programy (tvary, barvy, obrázky, melodie, vyprávění atp.), dětské nářadí, kuchyňky, vláčky, hračky na písek i k vodě, barvy, voskovky, dětské nůžky a barevné papíry, koleje, vláčky, nářadí, předměty denní potřeby - nádobíčko, smetáčky, žehlička, převlékací kostýmy, různé stavebnice. Kreativita se rozvíjí hlavně u stavebnic, u kterých může dítě postavit pokaždé něco nového.

Děti 4-5 let

Holčičky si rády hrají na maminky, které pečují o své dítě (panenku). Panenku vybírejte tak, aby co nejvíce připomínala skutečné miminko – pláče nebo pije z láhve. Kluci jsou fanoušky stavebnic. Stavebnic existuje velké množství druhů, takže při výběru je dobré se řídit nejen cenou, ale i tím, jestli se dají dokupovat další sady od jednoho druhu. Vhodné jsou také výtvarné potřeby včetně omalovánek, vystřihovánky, pexeso, karty, jednoduché společenské hry, kuchyňky včetně nádobí, vysavače, mixéry, panenky a jejich doplňky, kuličkodráhy, konstrukční stavebnice, dopravní prostředky, mechanické hračky nebo hračky s pohonem, magnetické stavebnice, sportovní náčiní, jednoduché společenské hry pro víc dětí, mini obchod, domeček pro panenky, magnetické tabule, dokonalejší autíčka, autodráhy, dalekohled, knížky se složitějším obsahem.

Děti 5-7 let

Hudební nástroje, přenosné přehrávače, kreativní a profesní sady, stavebnice a univerzální soupravy dílů pro jednoúčelové stavebnice (loď, auto, letadlo), RC modely aut či železnice, soupravy pro šití, vyšívání, pletení, loutky, sportovní hračky, jízdní kola, hračky podporující zájem o čtení, psaní, počítání, oblékací panenky, jednoduché stroje a přístroje - pokladny, kalkulačky, jednoduchý fotoaparát, společenské hry, vláčky, encyklopedie, hudební nástroje.

Vývoj každého dítěte je individuální a závisí na mnoha proměnných v jeho životě. Není možné zcela jednoznačně určit, která z hraček je v daném věku vhodná právě pro vaše dítě. I děti stále hledají nové a nové hračky, proto se jim ne zcela vždy zavděčíte. Ale to je naprosto normální. Nejdůležitější je pro ně váš čas, láska a zájem.

Co má hračka rozvíjet

 • motoriku – hračka má dítě lákat k pohybu, k jeho jistotě a eleganci
 • smyslové vnímání – hračka stimuluje rozvoj sluchu, zraku a hmatu
 • podporuje soustředění, cit pro barvu a tvar
 • poznání – hračka simuluje nedostupnou skutečnost
 • myšlení a řeč – hračka vybízí ke komunikaci, rozvíjí fantazii i myšlení
 • city – hračka má vyvolávat libost barvou, zvukem, tvarem, materiálem, variabilností
 • vůli – dítě si svou hračku vyžaduje a brání
 • sociální vztahy – hračka motivuje a vybízí ke spolupráci
 • povahové rysy – hračka podporuje soustředění, stanovuje určitý řád či pravidla

Jaká má hračka být

 • výchovně hodnotná – podněcování k pozitivní činnosti
 • přiměřená vývojové úrovni – nemusí být v souladu s věkem dítěte
 • jednoduchá – podpora fantazie
 • technicky bezvadná – měla by něco vydržet
 • hygienicky nezávadná – omyvatelná či pratelná, vyrobená z nezávadných materiálů
 • variabilní – možnost několika herních činností
 • bezpečná – bez ostrých hran, nebezpečí vdechnutí
 • vkusná – ovlivňuje estetické cítění

Je dobré dítěti dát prostor a podmínky pro to, aby se rozvíjelo, trénovalo, zkoušelo, objevovalo, samo si hledalo co ho baví a co chce dělat. Aby se postupně učilo samo se o sebe postarat. Zkuste se na činnosti, které dítě dělá, dívat jako na trénink jeho dovedností. Nejde o to začít dítě přetěžovat a zahlcovat, ale dívat se na jeho hru optikou, že něco trénuje, učí se, nikoli, že se má dobře bavit. Zároveň je ale třeba myslet na to, že každé dítě je jiné a co jedno přímo hltá, druhé vůbec bavit nemusí. Proto když o tyto hračky dítě nejeví zájem, rozhodně ho nenuťte a nechte ho vybrat, s čím si chce hrát.

Vytvoření hodného prostředí

Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá zejména v prvních rocích života rozhodne o mnoha aspektech jeho života – povaze, dovednosti komunikovat, učit se matematiku i sporty atd.

Všechny tyto aspekty jsou řízeny naším mozkem a právě první okamžiky, týdny, měsíce a roky života jsou obdobím, kdy se mozek rapidně rozvíjí a doslova nasává vše ze svého okolí. V tomto období dítě neumí „vypnout“ a vybrat si, co se bude učit a co ne. Absorbuje vše včetně toho nepotřebného. Období, kdy si bude vybírat, co si v mozku ponechá a co ne přijde později, až zhruba s počátkem školní docházky.

Prostředí, na kterém tak záleží rozvoj dítěte, má dvě hlavní složky – fyzickou a emoční. Často rodiče na emoční složku zapomenou a řeší hlavně to, jak by měl vypadat pokojíček dítěte, jaké hračky by dítě mělo mít, v čem ho vozit nebo nosit. A přestože toto jsou vše důležité aspekty celkového prostředí, ukazuje se, že emoční složka prostředí může mít větší význam.

Spokojený domov, který je první a nezbytnou ingrediencí ideálního prostředí. Z mnoha vědeckých studií z posledních let totiž opakovaně vyplývá, že to, co děti nejvíce potřebují je láska. Ukazuje se například, že láska a láskyplné prostředí jsou nezbytně nutnou ingrediencí rozvoje inteligence dítěte, a to i v tomto unikátním období. Je to proto, že v okamžiku, kdy mozek zaznamená stres nebo jakékoliv nebezpečí, proces učení je rázně ukončen biochemickou reakcí, která přesune soustředění mozku do pozice sebezáchovy a obrany. Dítě, které se cítí ohroženo, soustřeďuje veškerou svou pozornost na tento pocit a nezbývá mu kapacita na to, učit se něco nového. Láskyplné prostředí má tedy pro dítě význam daleko přesahující jeho emoční rozvoj.

Dětská motorika by se měla rozvíjet od chvíle, kdy si začne dítě hrát. K tomu by měly pomáhat kreativní hračky a pomůcky. Motorika malých dětí by měla být správně rozvíjena a podporována, hlavně ze strany rodičů. Důležité je to hlavně proto, aby dítě co nejdříve zvládlo ovládat své tělo a nervovou soustavu. Pohybové schopnosti malých dětí se vzájemně ovlivňují s řečí. Pokud je tedy motorická činnost u dítěte vhodně podporována, dostaví se ve správném čase také i vývoj mluvení.

Při nedostatečném rozvoji motoriky nastává naopak zpožděný vývoj nervové soustavy. Vést to může k neobratnosti, a opožděnému vývoji řeči.  Proto je důležité podporovat zdravý vývoj hrubé i jemné motoriky našich dětí. K tomu vám pomohou běžné denní činnosti i výběr správných hraček pro vašeho potomka.

V první řadě je dobré zajistit dítěti vhodné podmínky pro jeho rozvoj. To se týká i vybavení jeho pokojíčku, kde by neměly chybět hračky a dětský stolek a židlička, které pomohou dítěti nejen s motorikou, ale i s rozvojem fantazie a stolováním. Může si zde malovat, svačit nebo hrát deskové hry pro nejmenší.

Na zahradě přizpůsobte vybavení tak, aby mohlo dítě co nejvíce pomáhat při běžných pracích. Pořiďte mu například dětské hrábě, lopatku nebo konev, aby mohlo pomáhat při zalévání nebo zahrabávání hlíny. Mezi stále oblíbené dětské hry patří písek. Pomocí báboviček a hrabání může zjišťovat, co dokážou jeho ruce vytvořit. Pískoviště však ochraňte vhodným krytemzajistíte tak hygienu písku.

Dítě můžete zapojit do běžných činností v domácnosti, jako příprava jídla nebo péče o zahradu. Bude se cítit důležité a zároveň bude rozvíjena jeho motorika a mozková činnost. Dítěti také prospěje, když jej budete učit samostatnosti. Nechte jej roztírat krém, věšet s vámi prádlo nebo si dávat na kartáček zubní pastu. Všechny tyto činnosti jistě po troše cviku zvládne. Přispěje to navíc k jeho rozvoji sebevědomí.

Rozvoj jemné i hrubé motoriky

Pro vývoj hrubé motoriky, což jsou pohyby celého těla, včetně jeho ovládání a držení, jsou dobré nejrůznější hry. S dítětem je vhodné skákat, běhat, hrát panáka, skákat gumu nebo si hrát s míčem. Všechny tyto činnosti budou podporovat správný vývoj nervové soustavy a tím pádem i hrubou motoriku. Nezapomínejte však, že je důležité podporovat správný vývoj těla dítěte, například tím, že mu pořídíme správné boty.

Hračky mohou být skvělým pomocníkem pro stimulaci dětské kreativity. Pokud dětem necháte dostatek prostoru, aby mohly využít svou fantazii, rozhodně se to vyplatí. Při výběru hraček se zaměřte na to, jaké smysly podporují.

Malování, tvoření, skládání, stavění, budování, vymýšlení příběhů - to vše stimuluje dětskou představivost. Díky přirozené dětské zvědavosti experimentují a zjišťují, co všechno hračky dokážou. Když děti malují, používají tvary a barvy, kterými vyjadřují své pocity. Při tvorbě „uměleckých děl“ nebo „stavebních projektů“, ale i při hře s panenkami, kopírují scény z každodenního života a vymýšlejí si vlastní příběhy.

Čím více příležitostí dětem dopřejete, tím více kreativity v nich podpoříte. Dejte jim prostor na seberealizaci – pokud byste jim hru příliš „diktovali“, mohli byste jejich tvořivost omezit.

Vedle hry s hračkami (manipulativní hry) existují ještě dva základní, stejně důležité typy hry, které bychom neměli opomíjet:

 • motorická hra (různé poskoky, balancování, točení hlavou atd.)
 • sociální hra – hra „na něco“ (Já budu jako maminka a ty moje dítě, jo?

Není pravda, že drahé hračky, které toho hodně umí, stimulují rozvoj našeho dítěte lépe než hračky jednoduché, obyčejné. Je to právě naopak. S obyčejnou panenkou vymýšlí dítě spousty příběhů. S panenkou, která mluví a chodí, se hra často redukuje na mačkání knoflíku. Nebo například hra s dřevěnou vláčkodráhou, kdy si děti staví různé dráhy, mosty a tunely a přitom spolupracují, jezdí s vláčky. U drahé elektrické vláčkodráhy děti jen mačkají knoflík a pasivně sledují jízdu, to je brzy přestane bavit.

V jednoduchosti bývá kouzlo. Vždyť děti mají tolik fantazie, kterou stojí za to rozvíjet. Neměli bychom dávat přednost hračkám, které svítí, hrají, povídají… prostě těm, co dělají všechno za děti, ale mít k nim vyvážený postoj.

 

Na co však při výběru a nákupu hraček nesmíme nikdy zapomenout je, že hračka vás, rodiče, nikdy nenahradí!!! Rodič svou přítomností hodnotu zábavy nesčetněkrát zvyšuje, a to nejen jako přímý a aktivní účastník, ale také jako divák. Divák není pouze strážcem a ochráncem. Je i svědkem, který umí projevit obdiv. Je společníkem, se kterým se dítě dělí o největší zážitky svých her.

Přejeme mnoho příjemných chvil při hraní. Vaše Virteco s.r.o.

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem